Nyhetsbrev


Motivera personalen

Det finns flera sätt som ett företag kan arbeta med personalens hälsa. Ett sätt är att göra en kartläggning av hälsan med hjälp av en hälsoprofilbedömning. Det kan bli en väckarklocka för många och en start på ett hälsosammare liv, vilket leder till högre effektivitet och lägre sjukkostnader för företaget.

En av de ledande metoderna för att motivera personalen till en hälsosam livsstil är att göra hälsoprofilbedömningar med konditionstest. Vi vet att livsstilen är avgörande för människors hälsa och att en någorlunda hälsosam livsstil bidrar både till rikare arbetsliv och privatliv. Vi vet också att t ex. dålig kondition leder till sämre koncentrationsförmåga, nedsatt immunförsvar och lägre stresstålighet, vilket naturligtvis påverkar arbetsresultatet och hur mycket ork man har till sin fritid. Så den gamla sanningen att en frisk personal sänker sjukskrivningskostnaderna och höjer effektiviteten, gäller ännu.

Genom att genomföra hälsoprofilbedömningar på företaget höjs medvetenheten om hälsan och livsstilen, vilket ger signaler om att företaget bryr sig om hur de anställda mår. Det kan bli en väckarklocka för många och ge motivation till ett hälsosammare liv. Hör gärna av dig till oss för frågor och för en kostnadsuppskattning.

Fakta

Hälsoprofilbedömning består av

  • Frågeformulär om livsstil och hälsa (genomförs konfidentiellt)
  • Mätning av längd, vikt och blodtryck
  • Konditionstest på cykel (utifrån deltagarens förutsättningar)
  • Hälsosamtal
  • Rapportering på gruppnivå/företagsnivå (underlag för arbetsgivarens fortsatta hälsoarbete)

Rädda liv med HLR

Vad gör ni om det värsta skulle hända på er arbetsplats – då ett liv behöver räddas? Vi har utbildning i hjärt- och lungräddning s.k. HLR-utbildning. Vi utbildar personalen på ditt företag – antingen hos oss eller på plats hos er.Hör av er till någon av våra företagssköterskor så berättar de mer.


Mindfulness

Stresshantering är en av våra mest efterfrågande tjänster just nu. Det innebär att vi dagligen möter medarbetare som söker verktyg för att hantera stress och krav i arbetet. Ett av dessa verktyg som vi på företagshälsovården använder oss av är mindfulness.

Det är en metod som bland annat kan hjälpa medarbetare att hantera stress, sömnstörningar eller nedstämdhet. Läs mer….

Mindfulness som etablerad metod för bl.a. stresshantering börjar mer frekvent dyka upp inom hälsa/sjukvård. Forskning visar på positiva resultat från regelbunden träning i mindfulness på bland annat stress, vilket gjort att det efterfrågas hos oss på företagshälsovården.

Stresshantering med mindfulness innebär att vi konkret tillsammans genomför övningar och kombinerar det med samtal. Övningarna hjälper människor att bli medvetna om signaler på stress och hjälper även till för att få en effektiv återhämtning. Mindfulness är en meditationsteknik som bygger på att vara uppmärksam på det som händer just nu, i stunden. Det görs med en nyfiken och accepterande inställning utan att värdera eller döma upplevelsen. Många människor upplever att mindfulness minskar stress och nedstämdhet samt att det även kan vara en hjälp för att hantera sömnproblem.

Vi är flera i personalen som är utbildande inom mindfulness, så kontakta oss om du är nyfiken och vill prova på. Är ditt företag intresserad av att vi kommer till er och berättar, gör vi gärna det!