Vår personal

Vår personal är vår viktigaste resurs

Eva Mattsson
Sekreterare

Karin Sörhus
Psykolog

Julia Sorokours
Psykolog

Ingela Roos Kägu
Företagssköterska

Börje Löfgren
Företagsläkare

Carl Tevell
Företagsläkare

Johan Hast
Företagsläkare

Ulla Nordlindh
Företagssköterska

Ann Hallin
Företagssköterska