Vår personal

Vår personal är vår viktigaste resurs

Eva Mattsson
Sekreterare

Karin Sörhus
Psykolog

Malin Eriksson
Ergonom

Ingela Roos Kägu
Företagssköterska

Carl Tevell
Företagsläkare

Johan Hast
Företagsläkare

Ulla Norlindh
Företagssköterska

Irene Vouti Karlsson
Företagssköterska