Vår personal

Vår personal är vår viktigaste resurs

Karin Odell
Sekreterare

Karin Sörhus
Psykolog

Malin Eriksson
Ergonom

Ingela Roos Kägu
Företagssköterska

 

Johan Hast
Företagsläkare

Ulla Norlindh
Företagssköterska

Irene Vouti Karlsson
Företagssköterska